Informace o záměru prodeje pozemků p.č. 490/5 a p.č. 490/6, oba v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385, 582 393 217                 e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  11.8.2006

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemků p.č. 490/5 – zahrada o výměře  142 m2 a p.č. 490/6 –zastavěná plocha (garáž), oba v k.ú. Plumlov z vlastnictví  Města Plumlov ( lokalita Plumlov – Kadláčí –pozemky  pod rodinným domem Plumlov č. 515.

 

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na MěÚ Plumlov do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  11.8.2006

Vyvěšeno: 4.5.2006

Sňato:

Ladislav Otruba

  starosta města

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.08.2006

Sejmuto: 28.08.2006

Zveřejnil (zodpovídá): Admin