Informace o záměru - směna pozemků

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385, 582 393 217                 e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  4.5.2006

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

výměny pozemků,  kdy z vlastnictví  Města Plumlov má být převedena p.č. 429/22 o výměře 1.218 m2 v k.ú. Plumlov ( polní cesta v lokalitě U Boží muky) protihodnotou za pozemek soukromého majitele p.č. 528/1 o výměře 2.286 m2 v k.ú. Plumlov ( pozemek v lokalitě Balkán, včetně ulic V sýpkách a Sokolovské ), které získá Město Plumlov do svého vlastnictví.

 

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na MěÚ Plumlov do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  4.5.2006

Vyvěšeno: 4.5.2006

Sňato:

Ladislav Otruba

  starosta města

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.12.2006

Sejmuto: 27.12.2006

Zveřejnil (zodpovídá): Admin