Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 877 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302            798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385                  e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  30.5.2007

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení),   § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje  pozemku p.č. 877 –  ostatní plocha o výměře 18 m2 – tj. pozemku před obytným domem  Plumlov č.p. 136 (viz plánek).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad v Plumlově  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  30.5.2007

Vyvěšeno:  30.5.2007

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 30.05.2007

Sejmuto: 14.06.2007

Zveřejnil (zodpovídá): Admin