Záměr pronájmu nebytových prostor v budově ZS Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  27.11.2007

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu nebytových prostor o výměře 23,2 m2 v budově zdravotního  střediska v Plumlově, Dukelská 548, Plumlov – prostory využívané k poskytování rehabilitace a masáží.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  27.11.2007

.2007

Vyvěšeno : 27.11.2007

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 27.11.2007

Sejmuto: 12.12.2007

Zveřejnil (zodpovídá): Admin