Informace o záměru prodeje pozemků - lokalita U Boží muky - Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  4.6.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemků v lokalitě U Boží muky – Plumlov:

-       p.č. 429/115 o výměře  137 m2,

-       p,č. 429/121 o výměře  106 m2,

-       p.č. 429/15 o výměře 730 m2,

-       p.č  430/8 o výměře 27 m2,

-       p.č. 429/89 o výměře 122 m2,

-       p.č. 429/28 o výměře 9 m2,

-       p.č. 429/100 o výměře 171 m2,

-       p.č. 429/104 o výměře 41 m2,

-       p.č. 429/47 o výměře 88 m2, všechny v k.ú. Plumlov.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 4.6. 2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 06.06.2008

Sejmuto: 23.06.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin