Informace o záměru prodeje pozemků v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  25.7.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemků v k.ú. Žárovice:

-         p.č. 138/7            orná půda                      výměra 2.425 m2,

-         p.č. 455/2            orná půda                      výměra 4.815 m2,

-         p.č. 455/5            ostatní plocha               výměra 99 m2.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 25.7.2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.07.2008

Sejmuto: 11.08.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin