Záměr prodeje 4/39 spoluvlastnického podílu SMLD Niva - velký podíl

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302               798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385           e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  22.9. 2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje záměr

 

na odprodej spoluvlastnických podílů ve výši 4/39 níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Města Plumlov

Jedná se o prodej těchto nemovitostí:

 • pozemkové parcely č. 297 – lesní pozemek o výměře 154991 m2
 • pozemkové parcely č. 312 – lesní pozemek o výměře 31755 m2,

to vše v obci a k.ú. Bousín.

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 125 pro obec a k.ú. Bousín.

 • domu č.p. 50, Alojzov na stavební parcele č. 47
 • stavební parcely č. 47– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2
 • pozemkové parcely č. 48 – zahrada o výměře 286 m2
 • pozemkové parcely č. 49/1 – zahrada o výměře 392 m2,
 • pozemkové parcely č. 482/1– lesní pozemek o výměře 114828 m2,
 • pozemkové parcely č. 482/3– lesní pozemek o výměře 2368 m2,
 • pozemkové parcely č. 483 – ostatní plocha o výměře 1651 m2,
 • pozemkové parcely č. 484 – lesní pozemek o výměře 310397 m2,
 • pozemkové parcely č. 486/1– lesní pozemek o výměře 548701 m2,
 • pozemkové parcely č. 488/1 – lesní pozemek o výměře 1542256 m2,
 • pozemkové parcely č. 490 – ostatní plocha o výměře 5755 m2,
 • pozemkové parcely č. 491/1 – lesní pozemek o výměře 8296 m2,
 • pozemkové parcely č. 491/2 – lesní pozemek o výměře 3125 m2,
 • pozemkové parcely č. 491/3 – lesní pozemek o výměře 770 m2,
 • pozemkové parcely č. 491/4 – lesní pozemek o výměře 385 m2,
 • pozemkové parcely č. 491/5 – lesní pozemek o výměře 556 m2,
 • pozemkové parcely č. 492 – ostatní plocha o výměře 393 m2,
 • pozemkové parcely č. 493/1 – lesní pozemek o výměře 415838 m2,
 • pozemkové parcely č. 493/2 – lesní pozemek o výměře 87677 m2
 • pozemkové parcely č. 493/3 – lesní pozemek o výměře 2855 m2
 • pozemkové parcely č. 493/5 – lesní pozemek o výměře 44963 m2
 • pozemkové parcely č. 493/8 – lesní pozemek o výměře 1451 m2
 • pozemkové parcely č. 494 – ostatní plocha o výměře 3702 m2,
 • pozemkové parcely č. 553  – orná půda o výměře 1773 m2,
 • pozemkové parcely č. 613  – orná půda o výměře 6787 m2,
 • pozemkové parcely č. 998  – orná půda o výměře 291 m2,
 • pozemkové parcely č. 1272  – lesní pozemek o výměře 16 m2,
 • pozemkové parcely č. 1274  – lesní pozemek o výměře 191 m2,
 • pozemkové parcely č. 1279  – lesní pozemek o výměře 139 m2,

to vše v obci Alojzov a k.ú. Alojzov u Prostějova 

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 226 pro obec Alojzov a k.ú. Alojzov u Prostějova.

 • pozemkové parcely č. 486/4  – lesní pozemek o výměře 659 m2,
 • pozemkové parcely č. 486/5  – lesní pozemek o výměře 640 m2,
 • pozemkové parcely č. 488/3  – lesní pozemek o výměře 505 m2,
 • pozemkové parcely č. 488/4  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
 • pozemkové parcely č. 488/5  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2,

to vše v obci Alojzov a k.ú. Alojzov u Prostějova 

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 898 pro obec Alojzov a k.ú. Alojzov u Prostějova.

 • pozemkové parcely č. 918 – trvalý travní porost o výměře 187 m2
 • pozemkové parcely č. 1495 – ostatní plocha o výměře 7175 m2
 • pozemkové parcely č. 1517 – ostatní plocha o výměře 1327 m2
 • pozemkové parcely č. 1518 – lesní pozemek o výměře 716 m2,
 • pozemkové parcely č. 1529/1 -  lesní pozemek o výměře 500670 m2,
 • pozemkové parcely č. 1536 – ostatní plocha o výměře 2697 m2,

to vše v obci a k.ú. Plumlov 

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 1250 pro obec a k.ú. Plumlov.

 • domu č.p. 47, Niva na stavební parcele č. 36/1
 • domu č.p. 155, Niva na stavební parcele č. 173
 • domu bez čp/če na stavební parcele č. 36/2
 • stavební parcely č. 36/1– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 630 m2
 • stavební parcely č. 36/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2
 • stavební parcely č. 173 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 739 m2
 • pozemkové parcely č. 1 –  zahrada o výměře 497 m2,
 • pozemkové parcely č. 2/1 -  zahrada o výměře 162 m2,
 • pozemkové parcely č. 202/2  – lesní pozemek o výměře 7197 m2,
 •  pozemkové parcely č. 203/1  – lesní pozemek o výměře 133 m2,
 • pozemkové parcely č. 229   – lesní pozemek o výměře 3723 m2,
 • pozemkové parcely č. 230  – lesní pozemek o výměře 7049 m2,
 • pozemkové parcely č. 231  – lesní pozemek o výměře 696851 m2,
 • pozemkové parcely č. 232/1  – lesní pozemek o výměře 206987 m2,
 • pozemkové parcely č. 232/2  – lesní pozemek o výměře 412752 m2,
 • pozemkové parcely č. 239  – lesní pozemek o výměře 1149497 m2,
 • pozemkové parcely č. 248/1  – lesní pozemek o výměře 171110 m2,
 • pozemkové parcely č. 248/2  – lesní pozemek o výměře 5994 m2,
 • pozemkové parcely č. 248/3  – trvalý travní porost o výměře 3121 m2,
 • pozemkové parcely č. 249/1  – lesní pozemek o výměře 57598 m2,
 • pozemkové parcely č. 249/2  – zahrada o výměře 566 m2,
 • pozemkové parcely č. 249/3  – zahrada o výměře 125 m2,
 • pozemkové parcely č. 249/4  – lesní pozemek o výměře 5006 m2,
 • pozemkové parcely č. 249/5  – ostatní plocha o výměře 1340 m2,
 • pozemkové parcely č. 250/1  – lesní pozemek o výměře 605501 m2,
 • pozemkové parcely č. 250/2  – lesní pozemek o výměře 23497 m2,
 • pozemkové parcely č. 250/3  – lesní pozemek o výměře 880 m2,
 • pozemkové parcely č. 250/4  – lesní pozemek o výměře 937 m2,
 • pozemkové parcely č. 250/5  – lesní pozemek o výměře 1052 m2,
 • pozemkové parcely č. 250/6  – ostatní plocha  o výměře 1779 m2,
 • pozemkové parcely č. 251  – lesní pozemek o výměře 1777239 m2,
 • pozemkové parcely č. 719  – lesní pozemek o výměře 143129 m2,
 • pozemkové parcely č. 720   – lesní pozemek o výměře 68984 m2,
 • pozemkové parcely č. 721  – lesní pozemek o výměře 432 m2,
 • pozemkové parcely č. 722   – lesní pozemek o výměře 1079 m2,
 • pozemkové parcely č. 723   – lesní pozemek o výměře 44789 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/1  – lesní pozemek o výměře 557 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/2  – lesní pozemek o výměře 2050 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/3  – lesní pozemek o výměře 325234 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/4  – lesní pozemek o výměře 630117 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/5 – lesní pozemek o výměře 3723 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/6  – lesní pozemek o výměře 15779 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/7  – lesní pozemek o výměře 619 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/8  – lesní pozemek o výměře 175376 m2,
 • pozemkové parcely č. 724/9  – trvalý travní porost o výměře 4850 m2,
 • pozemkové parcely č. 994/1  – ostatní plocha o výměře 4315 m2,
 • pozemkové parcely č. 994/2  – ostatní plocha o výměře 9297 m2,
 • pozemkové parcely č. 995 – ostatní plocha o výměře 2895 m2,
 • pozemkové parcely č. 996/1  – ostatní plocha o výměře 13272 m2,
 • pozemkové parcely č. 997/2  – lesní pozemek o výměře 1188 m2,
 • pozemkové parcely č. 997/3  – lesní pozemek o výměře 2561 m2,
 • pozemkové parcely č. 998/1  – ostatní plocha o výměře 113 m2,
 • pozemkové parcely č. 998/3  – lesní pozemek o výměře 1572 m2,
 • pozemkové parcely č. 1020/1  – ostatní plocha o výměře 7373 m2,
 • pozemkové parcely č. 1027/1  – ostatní plocha o výměře 2014 m2,
 • pozemkové parcely č. 1030/1  – ostatní plocha o výměře 1388 m2
 • pozemkové parcely č. 1030/2  – ostatní plocha o výměře 2320 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 218/1 o výměře 363 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 219/1 o výměře 8136 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 221 o výměře 4208 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 998/1 o výměře 527 m2

to vše v obci a k.ú. Niva

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 379 pro obec a k.ú. Niva.

 • pozemkové parcely č. 162 – lesní pozemek o výměře 144 m2
 • pozemkové parcely č. 163 – lesní pozemek o výměře 8413 m2
 • pozemkové parcely č. 165 – lesní pozemek o výměře 234 m2
 • pozemkové parcely č. 166 – lesní pozemek o výměře 3741 m2

to vše v obci Myslejovice a k.ú. Křenůvky

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 8 pro obec Myslejovice a k.ú. Křenůvky.

 • domu č.p. 112, Krumsín na stavební parcele č. 129
 • stavební parcely č. 129 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 812 m2
 • pozemkové parcely č. 33 – zahrada o výměře 673 m2
 • pozemkové parcely č. 433 – zahrada o výměře 500 m2

to vše v obci a k.ú. Krumsín

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 609 pro obec a k.ú. Krumsín.

 • pozemkové parcely č. 293/7 – orná půda o výměře 198 m2
 • pozemkové parcely č. 293/8 – orná půda o výměře 131 m2
 • pozemkové parcely č. 293/30– orná půda o výměře 3416 m2
 • pozemkové parcely č. 331/2 – trvalý travní porost o výměře 95 m2
 • pozemkové parcely č. 537/8 – vodní plocha o výměře 12168 m2
 • pozemkové parcely č. 870/2 – ostatní plocha o výměře 4649 m2
 • pozemkové parcely č. 1050/34 – trvalý travní porost o výměře 294 m2

to vše v obci a k.ú. Drahany

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 447 pro obec a k.ú. Drahany.

 • pozemkové parcely č. 12 – ostatní plocha o výměře 381 m2
 • pozemkové parcely č. 648 – ostatní plocha o výměře 2005 m2
 • pozemkové parcely č. 652 – ostatní plocha o výměře 2809 m2
 • pozemkové parcely č. 654/1 – ostatní plocha o výměře 3740 m2
 • pozemkové parcely č. 654/2 – ostatní plocha o výměře 1063 m2
 • pozemkové parcely č. 655  – ostatní plocha o výměře 3496 m2
 • pozemkové parcely č. 815  – lesní pozemek o výměře 526976 m2
 • pozemkové parcely č. 816  – ostatní plocha o výměře 598 m2
 • pozemkové parcely č. 818 – orná půda o výměře 306 m2
 • pozemkové parcely č. 819  – orná plocha o výměře 312 m2
 • pozemkové parcely č. 983  –  lesní pozemek o výměře 1091036 m2
 • pozemkové parcely č. 1027  – lesní pozemek o výměře 992 m2
 • · pozemkové parcely č. 1299  – lesní pozemek o výměře 392804 m2
 • · pozemkové parcely č. 1300  – lesní pozemek o výměře 117397 m2

to vše v obci a k.ú. Seloutky

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k.ú. Seloutky.

 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 577 o výměře 37036 m2

to vše v obci a k.ú. Protivanov

Tato nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 702 pro obec a k.ú. Protivanov.

 • pozemkové parcely č. 273/6  – orná půda o výměře 1159 m2
 • pozemkové parcely č. 273/7 – zahrada o výměře 675 m2
 • pozemkové parcely č. 277/4– trvalý travní porost o výměře 63 m2
 • pozemkové parcely č. 277/5 – trvalý travní porost o výměře 252 m2

to vše v obci Rozstání a k.ú. Rozstání pod Kojálem

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 713 pro obec Rozstání a k.ú. Rozstání pod Kojálem.

 • stavební parcely č. 464/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2
 • stavební parcely č. 465/1– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2
 • stavební parcely č. 466/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2
 • stavební parcely č. 523 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2
 • pozemkové parcely č. 272 – trvalý travní porost o výměře 116 m2
 • pozemkové parcely č. 273/1 – orná půda o výměře 5143 m2
 • pozemkové parcely č. 273/2 – trvalý travní porost o výměře 3356 m2
 • pozemkové parcely č. 275 – zahrada o výměře 1039 m2
 • pozemkové parcely č. 277/1 – trvalý travní porost o výměře 222 m2
 • pozemkové parcely č. 277/2 – trvalý travní porost o výměře 434 m2
 • pozemkové parcely č. 383/2 – orná půda o výměře 4421 m2
 • pozemkové parcely č. 1105 – lesní pozemek o výměře 20411 m2
 • pozemkové parcely č. 1168– lesní pozemek o výměře 593 m2
 • pozemkové parcely č. 1173 – lesní pozemek o výměře 68027 m2
 • pozemkové parcely č. 1174 – lesní pozemek o výměře 308741 m2
 • pozemkové parcely č. 1656 – lesní pozemek o výměře 245977 m2
 • pozemkové parcely č. 1714/8 – trvalý travní porost o výměře 1033 m2
 • pozemkové parcely č. 1727/2– trvalý travní porost o výměře 187 m2
 • pozemkové parcely č. 1731 – lesní pozemek o výměře 22803 m2
 • pozemkové parcely č. 1740/11 – ostatní plocha o výměře 15 m2
 • pozemkové parcely č. 1748/2 – lesní pozemek o výměře 1758 m2
 • pozemkové parcely č. 1748/4 – ostatní plocha o výměře 882 m2
 • pozemkové parcely č. 1749 – lesní pozemek o výměře 2680 m2
 • pozemkové parcely č. 1750– lesní pozemek o výměře 575 m2
 • pozemkové parcely č. 1759 – lesní pozemek o výměře 402609 m2
 • pozemkové parcely č. 1771 – lesní pozemek o výměře 809 m2
 • pozemkové parcely č. 1777 – lesní pozemek o výměře 3723 m2
 • pozemkové parcely č. 1833 – lesní pozemek o výměře 125361 m2
 • pozemkové parcely č. 1835– lesní pozemek o výměře 88891 m2
 • pozemkové parcely č. 1840/2– trvalý travní porost o výměře 9963 m2
 • pozemkové parcely č. 1846/1 – lesní pozemek o výměře 1094186 m2
 • pozemkové parcely č. 1857/3 – lesní pozemek o výměře 1565 m2
 • pozemkové parcely č. 1858 – trvalý travní porost o výměře 21609 m2
 • pozemkové parcely č. 1859 – lesní pozemek o výměře 1565 m2
 • pozemkové parcely č. 1860/1 – trvalý travní porost o výměře 2746 m2
 • pozemkové parcely č. 1860/2– trvalý travní porost o výměře 3894 m2
 • pozemkové parcely č. 1861/2 – trvalý travní porost o výměře 1335 m2
 • pozemkové parcely č. 1862/1 – trvalý travní porost o výměře 7179 m2
 • pozemkové parcely č. 1863/3 – lesní pozemek o výměře 589359 m2
 • pozemkové parcely č. 1864/1 – lesní pozemek o výměře 1259312m2
 • pozemkové parcely č. 1867/1 – trvalý travní porost o výměře 19274 m2
 • pozemkové parcely č. 1869/1– lesní pozemek o výměře 122794 m2
 • pozemkové parcely č. 1870/1– lesní pozemek o výměře 56461 m2
 • pozemkové parcely č. 1870/2– orná půda  o výměře 4484 m2
 • pozemkové parcely č. 1871/1 – lesní pozemek o výměře 402809 m2
 • pozemkové parcely č. 1871/9 – lesní pozemek o výměře 23 m2
 • pozemkové parcely č. 1871/12 – ostatní plocha o výměře 3041 m2
 • pozemkové parcely č. 1871/14 – lesní pozemek o výměře 4790 m2
 • pozemkové parcely č. 1871/15 – lesní pozemek o výměře 3342 m2
 • pozemkové parcely č. 1871/17 – lesní pozemek o výměře 11449 m2
 • pozemkové parcely č. 1872 – lesní pozemek o výměře 84917 m2
 • pozemkové parcely č. 1874– ostatní plocha o výměře 2518 m2
 • pozemkové parcely č. 1875/1– ostatní plocha o výměře 5446 m2
 • pozemkové parcely č. 1875/2– ostatní plocha o výměře 373 m2
 • pozemkové parcely č. 1902/2– ostatní plocha o výměře 1213 m2
 • pozemkové parcely č. 1905– ostatní plocha o výměře 2104 m2
 • pozemkové parcely č. 1906– ostatní plocha o výměře 2014 m2
 • pozemkové parcely č. 2034– vodní plocha o výměře 539 m2
 • pozemkové parcely č. 2035– vodní plocha o výměře 917 m2
 • pozemkové parcely č. 2044 – ostatní  plocha o výměře 26671 m2
 • pozemkové parcely č. 2045– ostatní plocha o výměře 12375 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 280 o výměře 437547 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1175 o výměře 376174 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1657 o výměře 16724 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1659 o výměře 2644 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1728/2 o výměře 896 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1747 o výměře 1978 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1748 o výměře 575680 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1754 o výměře 23198 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1762 o výměře 282976 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1827/2 o výměře 1576 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1840/1 o výměře 268088 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1846/2 o výměře 277061 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1892 o výměře 162 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1900 o výměře 2953 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1907 o výměře 396 m2

to vše v obci Rozstání a k.ú. Rozstání pod Kojálem

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 637 pro obec Rozstání a k.ú. Rozstání pod Kojálem.

 • pozemkové parcely č. 566–  lesní pozemek o výměře 54238 m2
 • pozemkové parcely č. 749/2–  lesní pozemek o výměře 1341 m2
 • pozemkové parcely č. 1081/1 – trvalý travní porost o výměře 21514 m2
 • pozemkové parcely č. 1086 – lesní pozemek o výměře 178346 m2
 • pozemkové parcely č. 1089/2 – lesní pozemek o výměře 188168 m2
 • pozemkové parcely č. 1098/1 – lesní pozemek o výměře 576350 m2
 • pozemkové parcely č. 1098/2 – lesní pozemek o výměře 253500 m2
 • pozemkové parcely č. 1099/1– trvalý travní porost o výměře 25170 m2
 • pozemkové parcely č. 1100 – lesní pozemek o výměře 2132448 m2
 • pozemkové parcely č. 1102 – lesní pozemek o výměře 9747 m2
 • pozemkové parcely č. 1114/2– ostatní plocha o výměře 3705 m2
 • pozemkové parcely č. 1124– ostatní plocha o výměře 291 m2
 • pozemkové parcely č. 1125 ostatní plocha o výměře 1957 m2
 • pozemkové parcely č. 1126/1 ostatní plocha o výměře 9020 m2
 • pozemkové parcely č. 1126/2– ostatní plocha o výměře 4102 m2
 • pozemkové parcely č. 1127 – ostatní plocha o výměře 4460 m2
 • pozemkové parcely č. 1130/3– ostatní plocha o výměře 8130 m2
 • pozemkové parcely č. 1131– ostatní plocha o výměře 2716 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 567 o výměře 279222 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 579 o výměře 785005 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 580 o výměře 3852 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 581 o výměře 434893 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 748/1 o výměře 11431m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 837/3 o výměře 13564 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1070 o výměře 884 m2
 • pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1650 o výměře 151 m2

to vše v obci Protivanov a k.ú. Protivanov

Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov na listu vlastnictví č. 702 pro obec a k.ú. Protivanov.

           

 • pozemkové parcely č. 190/1 – ostatní plocha o výměře 1625 m2

Tato nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko na listu vlastnictví č. 502 pro obec Vysočany a k.ú. Molenburk.

         Minimální nabídková cena za jeden podíl je 6.600.000,- Kč.

Zájemci se mohou přihlásit a předložit své nabídky k tomuto záměru na MěÚ v Plumlově v úřední dny do 15 dnů následujících po dni vyvěšení tohoto záměru.

                                                                                                     ………………………

                                                                                                      Adolf Sušeň

                                                                                              starosta Města Plumlov

Vyvěšeno dne :  22.9.2008

Sňato dne:…………….  

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 22.09.2008

Sejmuto: 07.10.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin