Informace o záměru pronájmu v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  14.11.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu pozemků v k.ú. Plumlov:

-         p.č. 1400/1                   ostatní plocha               výměra 1.037 m2,

-         p.č. 1400/2                   ostatní plocha               výměra 51 m2,

-         p.č. 1400/3                   ostatní plocha               výměra 271 m2,

-         p.č. 1400/4                   ostatní plocha               výměra 1.088 m2,

-         p.č. 1400/5                   ostatní plocha               výměra 652 m2,

-         p.č. 1400/6                   ostatní plocha               výměra 11.513 m2.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 14.11.2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.11.2008

Sejmuto: 28.11.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin