Informace o záměru směnit pozemky v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  1.7.2009

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

směny pozemků:

-         p.č. 429/15 – orná půda – výměra 730 m2,

-         p.č. 430/8 – orná půda – výměra 27 m2,

-         p.č. 430/9 – orná půda – výměra 56 m2.

všechny v k.ú. Plumlov z vlastnictví Města Plumlov za pozemky

-            p.č. 572 – ostatní plocha – výměra 1.174 m2

-            p.č. 584 – ostatní plocha – výměra 406 m2

oba v  k.ú. Plumlov ve vlastnictví fyzické osoby.

Připomínky k tomuto záměru je možné podat na Městský úřad Plumlov do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 1.7. 2009

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.07.2009

Sejmuto: 20.07.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin