Informace o záměru pronajmout pozemky s památkami místního významu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  20.10.2009

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu pozemků:

-            část pozemku p.č. 824 v k.ú.Plumlov – ostatní plocha – výměra cca 6 m2, na nichž je postaven kamenný kříž ( v parku u zvoničky ),

-            část pozemku p.č. 1371/4 v k.ú.Plumlov – ostatní plocha – výměra cca 4 m2, na nichž je postaven kamenný kříž ( na konci Ohrozimské ulice ),

-            část pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Soběsuky u Plumlova – ostatní plocha – výměra cca 4 m2, na nichž je postaven kamenný kříž ( u osadního výboru Soběsuky ),

-            část pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Hamry – ostatní plocha – výměra cca 4 m2 na nichž je postaven kamenný kříž ( naproti zastávky autobusu v Hamrech ).

Záměr pronájmu je vyhlašován za účelem pozdějšího pronájmu památek MAS Prostějov-venkov, o.p.s. , které připravuje projekt na jejich opravu.

Připomínky k tomuto záměru je možné podat na Městský úřad Plumlov do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 20.10. 2009

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.10.2009

Sejmuto: 04.11.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin