Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 452/21 v k.ú. Žárovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  12.11. 2009

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemku p.č. 452/21 – trvalý travní porost o výměře 615 m2 v k.ú. Žárovice – části pozemku odděleného z pozemku p.č. 452/9 v k.ú. Žárovice  ( viz. příloha- geometrický plán ).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 12.11. 2009

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 12.11.2009

Sejmuto: 30.11.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin