Informace o záměru směnit pozemek p.č. 131 v k.ú. Hamry za pozemek p.č. 1404/33 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302               798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385           e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  16.4.2010

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

směny pozemků, kdy zamýšlí z majetku Města Plumlov směnit pozemek p.č. 131/1 v k.ú. Hamry – trvalý travní porost o výměře 1.400 m2 za pozemek p.č. 1404/33 v k.ú. Plumlov – orná půda o výměře 2.114 m2 v majetku fyzické osoby.

Připomínky k tomuto záměru je možné podat na Městský úřad Plumlov do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 16.4. 2010

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 16.04.2010

Sejmuto: 04.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin