Záměr prodeje pozemku p.č. 902/3 v k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.04.2011

Sejmuto: 26.04.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin