Záměr pronájmu části pozemku p.č. 824 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.10.2011

Sejmuto: 18.10.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin