Záměr pronájmu části pozemku p.č. 974 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.11.2011

Sejmuto: 01.12.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin