Záměr pronájmu části pozemků p.č. 1102/1 a 1514/3 , oba v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.06.2013

Sejmuto: 08.07.2013

Zveřejnil (zodpovídá): Admin