Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1565 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.03.2014

Sejmuto: 14.04.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin