Záměr pronájmu části pozemku p.č. 771 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.06.2014

Sejmuto: 26.06.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin