Záměr pronájmu-pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Žárovice a Hamry

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.07.2017

Sejmuto: 31.07.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Admin