Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1377 v k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
zamer-sobesuky.pdf

Vyvěšeno: 17.01.2020

Sejmuto: 03.02.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Admin