Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 7.4.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 7.4.2010

P O Z V Á N K A

 

na  19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, které se bude konat

ve středu 7. dubna. 2010  od 16.30 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
  2. Odkoupení areálu STAVO v Plumlově – nemovitosti + pozemky -  p.č. 1157/2, 1157/3, 1157/4 a 1158 v k.ú. Plumlov ( LV 1234 ):
  3. a) návrh Kupní smlouvy,
  4. b) návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem,
  5. c) návrh Smlouvy o úschově finančních prostředků.
  6. Úprava Směrnice k zásadám tvorby a používání sociálního fondu Města Plumlov.
  7. Usnesení a závěr.

V Plumlově  31.3.2010                                                           Adolf Sušeň

                                                                                    starosta Města Plumlov

Vyvěšeno: 31.3.2010

Sňato:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 31.03.2010

Sejmuto: 28.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin