Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova 19.4.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova 19.4.2010

P O Z V Á N K A

 

na  20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, které se bude konat

v pondělí 19. dubna. 2010  od 17.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola plnění usnesení přijatých na minulých zasedáních zastupitelstva města.
  3. Odkoupení areálu STAVO v Plumlově – nemovitosti + pozemky -  p.č. 1157/2, 1157/3, 1157/4 a 1158 v k.ú. Plumlov ( LV 1234 ):
  4. a) návrh kupní smlouvy,
  5. b) návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem,
  6. c) návrh smlouvy o úschově finančních prostředků.
  7. Návrh kupní smlouvy – odkoupení pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Hamry od Pozemkového fondu  ČR.
  8. Úprava Směrnice k zásadám tvorby a používání sociálního fondu Města Plumlov.
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr.

V Plumlově  8.4.2010                                                                Adolf Sušeň

                                                                          starosta Města Plumlov

Vyvěšeno: 8.4.2010

Sňato:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 08.04.2010

Sejmuto: 19.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin