Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 22.9.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 22.9.2010

P O Z V Á N K A

 

na  22. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, které se bude konat

ve středu 22. září. 2010  od 17.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola plnění usnesení přijatých na minulých zasedáních zastupitelstva města.
  3. Návrh změny stanov  č.11  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí.
  4. Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – přeložka NN –Tyršovo náměstí, Plumlov.
  5. Rozpočtové opatření č. 5/2010 ke dni 22.9.2010.
  6. Rozpočtový výhled Města Plumlov na roky 2011-2012.
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěr.

V Plumlově  15.9.2010                                                  Adolf Sušeň

                                                                          starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.09.2010

Sejmuto: 22.09.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin