Provozovatel vodovodu provede ve dnech 18. a 19.4.2023 plošné odkalení vodovodních řadů v Plumlově.
Při odkalení může dojít k náhlému krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.