Informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 490/1 -díl "a" a p.č. 490/5, oba v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385, 582 393 217                 e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  30.11.2006

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje části pozemku p.č. 490/1 – zahrada o výměře  108 m2, díl „a“ označeného takto na geometrickém plánu č. 685-40420/2006 (GB- geodezie, spol. s r.o. Prostějov) ze dne 3.11.2006658 a pozemku p.č. 490/5 –zastavěná plocha (garáž), oba v k.ú. Plumlov z vlastnictví  Města Plumlov ( lokalita Plumlov – Kadláčí) pozemky  u rodinného domu Plumlov č. 515.

 

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na MěÚ Plumlov do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  30.11.2006

Vyvěšeno:  1.12.2006

Sňato:

 Adolf Sušeň

     starosta

Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 30.11.2006

Sejmuto: 18.12.2006

Zveřejnil (zodpovídá): Admin