Informace o záměru prodeje pozemků p.č. 1169/24, 1169/25, 1169/26 a 1169/27, vše v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                   798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385        e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  15.5.2007

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

prodeje pozemků:

-                     p.č. 1169/24 – trvalý travní porost o výměře 16 m 2,

-                     p.č. 1169/25 – trvalý travní porost o výměře 41 m 2,

-                     p.č. 1169/26 – trvalý travní porost o výměře 202 m 2,

-                     p.č. 1169/27 – trvalý travní porost o výměře 105 m 2,

všechny v k.ú. Plumlov – tj. pozemků za zahradami rodinných domů – Vinohrádky č.p. 526-529, Plumlov ( viz. mapa ).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

V Plumlově  15.5.2007

Vyvěšeno : 15.5.2007

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.05.2007

Sejmuto: 30.05.2007

Zveřejnil (zodpovídá): Admin