Informace o záměru pronájmu pozemků PK p.č. 357 a 358 v k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385   e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  8.4.2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu pozemků PK  p.č. 357 o výměře  681 m2 a PK p.č.  358 o výměře 9.950 m2, obě v k.ú. Soběsuky u Plumlova.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 9.4.2008

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.04.2008

Sejmuto: 25.04.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin