Záměr prodeje 4/39 spoluvlastnického podílu SMLD Niva - malý podíl

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302               798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385            e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  22.9. 2008

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje záměr

 

na odprodej spoluvlastnických podílů ve výši 4/39 níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Města Plumlov

Jedná se o prodej těchto nemovitostí:

 • · pozemkové parcely č.273/8 – lesní pozemek o výměře 2795 m2

       to vše v obci Rozstání a k.ú. Rozstání pod Kojálem.

 • · pozemkové parcely č.1089/1  - lesní pozemek o výměře 78794 m2
 • · pozemkové parcely č. 1703  -  lesní pozemek o výměře 81 m2

      to vše v obci a k.ú. Protivanov

 • · pozemkové parcely č. 707/1  -  lesní pozemek o výměře 23326 m2
 • · pozemkové parcely č. 718  -  lesní pozemek o výměře 2353405 m2
 • · pozemkové parcely č. 720/1  -  trvalý trávní porost o výměře 9141 m2
 • · pozemkové parcely č. 723/2  -  lesní pozemek o výměře 33740 m2
 • · pozemkové parcely č.726  -  lesní pozemek o výměře 8236 m2
 • · pozemkové parcely č.729  -  lesní pozemek o výměře 10874 m2
 • · pozemkové parcely č.731  -  trvalý trávní porost o výměře 302 m2
 • · pozemkové parcely č. 739/1  -  trvalý trávní porost o výměře 5214 m2
 • · pozemkové parcely č.739/5  -  trvalý trávní porost o výměře 128 m2
 • · pozemkové parcely č.740  -  trvalý trávní porost o výměře 462 m2
 • · pozemkové parcely č.796/3  -  ostatní plocha o výměře 2538 m2
 • · pozemkové parcely č. 803/2  -  ostatní plocha o výměře 575 m2
 • · pozemkové parcely č. 817/1  -  vodní plocha o výměře 113 m2

      to vše v obci a k.ú. Žďárná

Minimální nabídková cena za jeden podíl je 620.000,- Kč.

 

Zájemci se mohou přihlásit a předložit své nabídky k tomuto záměru na MěÚv Plumlově v úřední dny do 15 dnů následujících po dni vyvěšení tohoto záměru.

                                                                                                     ……………………….

                                                                                                         Adolf Sušeň

                                                                                                 starosta Města Plumlov

Vyvěšeno dne :  22.9.2008.

Sňato dne:          …………….  

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 22.09.2008

Sejmuto: 07.10.2008

Zveřejnil (zodpovídá): Admin