Záměr pronájmu části pozemku p.č. 697 v k.ú. Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.03.2014

Sejmuto: 20.03.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin