členka sboru pro občanské záležitosti
knihovnice-Plumlov

Rudé armády 302
798 03 Plumlov