členka sboru pro občanské záležitosti

 Rudé armády 304
798 03 Plumlov