V Plumlově v současné době žije asi 2400 obyvatel.

Město Plumlov je složeno ze čtyř místních částí: Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry.

Město Plumlov zřizuje pět příspěvkových organizací, které pracují pro místní obyvatele a turisty. Základní školu s poměrně velkou spádovostí, mateřskou školu provozovanou ve dvou budovách. Základní uměleckou školu s velkých nadregionálním přesahem, domov pro seniory a klubové zařízení, které je ještě dále rozčleněno na jednotlivá střediska -- zámek. kemp žralok a technické služby. Město zřizuje zásahovou jednotku hasičů a finančně pomáhá jednotlivým spolkům k jejich činnosti. Jim patří obrovský dík za jejich spolkovou činnost, která sbližuje lidi a obohacuje společenský život ve městě. Základní zdravotní péči občanům poskytují lékaři na místním zdravotním středisku Další možnost kulturního vyžití umožňuje kulturní dům v Žárovicích a pro příznivce sportu je zde fotbalové hřiště a tenisové kurty.