Odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Prostějov čj. SPU 336598/2021 ze dne 09.11.2021 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.01.2022

Sejmuto: 25.01.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin