Projekt Tesco

Hlasujte, prosím, pro podporu našeho projektu v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadace společnosti TESCO.   Tesco již podvanácté spouští grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, v rámci něhož rozdělí více než 3 miliony korun mezi 70 neziskových organizací.
Projekt Domova pro seniory Soběsuky nazvaný „Pořízení rehabilitačního přístroje na šlapání pro klienty Domova pro seniory Soběsuky“ se umístil mezi 3 nejlepšími projekty v našem mikroregionu a postoupil  tak do hlasovací fáze programu.

Pro podporu našeho projektu můžete hlasovat v prodejnách TESCO v Prostějově v době 16. 1. – 12. 2. 2023, a to svým nákupem a vhozením žetonů do hlasovacích boxů.

Domov pro seniory Soběsuky velice děkuje za Vaši podporu v hlasování.

O našem projektu:
Senioři Domova pro seniory Soběsuky mají ve svém věku různé zdravotní potíže. Cvičení na rehabilitačním přístroji zvaném MOTOMED jim může pomoci procvičit si ruce, nohy a celé tělo zároveň. Pravidelné cvičení pomůže odstranit ztuhlost kloubů a zmírní křeče. Šlapat na tomto přístroji je možné přímo vsedě na židli nebo na vozíčku a na displeji přitom sledovat ujetou vzdálenost a čas. Bez ohledu na svůj věk a zdravotní omezení si senioři mohou pomyslně naplánovat i nějaké místo, kam chtějí dojet a v jakém čase.