OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Vzhledem k začínajícímu teplému a suchému období žádáme naše odběratele o maximální hospodaření s pitnou vodou !
Upozorňujeme rovněž naše odběratele, že všechny nadlimitní odběry pitné vody je nutné předem konzultovat a odsouhlasit s odpovědným zástupcem provozovatele !