Dne 21.4. od 8:30 bude mezi obcemi Seč, Ptení, Okluky, probíhat rozsáhlé cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Tématem tohoto cvičení je rozsáhlý lesní požár. Cvičení zde organizujeme ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov, jakožto majitelem pozemků. Cvičení se bude účastnit velké množství hasičské techniky, která se bude pohybovat v okolí vašich obcí. V obci Ptení bude na nádrži ze směru od Holubic zřízeno čerpací stanoviště. V tomto místě bude nasazena policie ČR pro řízení dopravy. Policie  bude rovněž nasazena v obci Seč a to na výjezdu od lesní cesty mezi č.p. 40 a 50. Na cvičení bude pravděpodobně nasazena i letecká technika, která se bude pohybovat v popisovaném prostoru. S jednotkami z okolních obcí, které se budou cvičení účastnit jsme v kontaktu.