OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p. 355, bude v pondělí 22.5.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 8:00 do 11:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

 

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody z VZ Pohodlí provedl VAK s.o. Plumlov-Vícov odstávku zásobování města Plumlova pitnou vodou z tohoto zdroje. V návaznosti na zajištění plynulého zásobování Plumlova pitnou vodou byl posílen odběr vody z VZ Kněží hora.
V případě krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody v potrubí zákalem, provede provozovatel vodovodu neprodlené odkalení. V případě zjištění krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody žádáme odběratele, aby nás neprodleně informovali na tel. č. 777 786 700.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.