OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov

Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p. 351, bude v pátek 2.6.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 11:00 do 13:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné
vody zákalem.

Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.