Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 11. 10. 2021 do 21. 10. 2021 k částečné a úplné uzavírce na silnici III/37349 a místních komunikací v obci Vícov.
Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a. s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseku:

Etapa 1: 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Plumlov – mimo BUS
Etapa 2: 11. 10. 2021 – 18. 10. 2021
 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – mimo BUS
Etapa 3: 18. 10. 2021 – 21. 10. 2021
úplná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – včetně BUS

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-iii-37349-v-obci-vicov/.

Vážení spoluobčané,

Dovolte, abych Vás jménem Rady města Plumlov pozvala na schůzi občanů Hamer, která se uskuteční ve úterý 5.10 2021 v 17 hod. v prostorách osadního výboru Hamry.
Rádi bychom vás informovali o průběhu výstavby kanalizace v Hamrách. Na schůzce bude přítomen projektant, stavební dozor, stavby vedoucí, zástupci realizační firmy QUANTUM, vedoucí stavebního úřadu Plumlov a vedení města Plumlov.

pdfPozvánka Hamry kanalizace.pdf52.09 KB

Koordinační schůzka, ohledně výstavby kanalizace HAMRY, se uskuteční v úterý 5.října 2021 v 17 hodin v budově osadního výboru Hamry.

Na schůzce bude přítomen projektant, stavební dozor, stavbyvedoucí , zástupci realizační firmy QUANTUM a vedení města Plumlov.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne: 06.09.2021 od 07:30 do 06.09.2021 18:30

  Obec
  Část obce
  Plumlov   Hamry
  Plumlov   Plumlov
  Plumlov   Žárovice
  Vícov   Vícov

 

Vypnutá oblast:
celé obce Žárovice, Hamry vč. chatové lokality a areálu armády, obec Vícov - areál ZD a FVE
Vícov.

pdfOznámení.pdf99.45 KB

pdfSeznam.pdf19.07 KB