OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p. 355, bude v pondělí 22.5.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 8:00 do 11:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

 

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody z VZ Pohodlí provedl VAK s.o. Plumlov-Vícov odstávku zásobování města Plumlova pitnou vodou z tohoto zdroje. V návaznosti na zajištění plynulého zásobování Plumlova pitnou vodou byl posílen odběr vody z VZ Kněží hora.
V případě krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody v potrubí zákalem, provede provozovatel vodovodu neprodlené odkalení. V případě zjištění krátkodobého zhoršení jakosti pitné vody žádáme odběratele, aby nás neprodleně informovali na tel. č. 777 786 700.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

Provozovatel vodovodu provede ve dnech 18. a 19.4.2023 plošné odkalení vodovodních řadů v Plumlově.
Při odkalení může dojít k náhlému krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p . 450, bude ve čtvrtek 27.4.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 8:00 do 11:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody zákalem.
Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

 

2022 mobilOK A4 sirka 67ebd

Koordinátor IDSOK připravil na základě zkušeností s využíváním mobilní aplikace MobilOK další verzi MobilOK new. Tento produkt cestujícím poskytuje pohodlnější nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu i pro pravidelné cestování. Nabízí možnost vyhledání spojení s jeho zobrazením na mapě, vyhledání odjezdů spojů z vybrané zastávky a další funkce, které cestující určitě uvítají. Aplikace je připravována tak, aby si ji první zájemci mohli nainstalovat už koncem ledna 2023.

MobilOK new není jenom nová verze stávající aplikace MobilOK. Je to úplně nový produkt, který zahrnuje všechny funkce od vyhledání spojení, přes nákup jízdenky až po vrácení nevyužité časové jízdenky. Cestující je provázen aplikací tak, aby v ní vše vyřídil a nemusel navštěvovat webové stránky nebo jiné aplikace. Zároveň s přihlášením do aplikace je cestujícímu vytvořen účet v e-shopu a může nakupovat i spravovat svoje jízdenky i přes e-shop (https://eshop.idsok.cz/).

Kromě nákupu všech typů časových jízdních dokladů je nyní možné si v aplikaci zakoupit i jednotlivé jízdné. Mezi další novinky patří také možnost vyhledání spojení včetně okamžitého nákupu patřičného jízdního dokladu. Aplikace se snaží být co nejvíce osobní, cestující může využít variantu se zaznačením své oblíbené zastávky nebo vybrat jako výchozí zastávku tu, kterou udává aktuální GPS poloha uživatele.

I v této aplikaci, podobně jako v e-shopu IDSOK mohou cestující vrátit elektronickou časovou jízdenku kdykoli před začátkem platnosti nebo v jejím průběhu. Nově bude možné vrácení provést přímo z mobilní aplikace. Se spuštěním MobilOK new bude také nově storno poplatek u časových jízdních dokladů zastropován na částku 200 Kč.

Uživatel jistě ocení funkci nastavení upozornění na konec platnosti jízdenky nebo také různé alternativy úhrady jízdního dokladu, např. bankovní kartou, prostřednictvím Apple Pay nebo Google Pay.

Podobně jako v CestujOK (https://cestujok.cz/idspublic/), má uživatel mobilní aplikace možnost zobrazit aktuální informace o spoji, zjistit výši zpoždění nebo jeho aktuální polohu.

Vyzkoušejte a pomozte nám s případným vylepšením nové mobilní aplikace MobilOK new, která pro Vás bude dostupná prostřednictvím Google Play nebo App Store. Více informací naleznete na našich webových stránkách. (https://www.idsok.cz/mobilok-new/)