I letos, stejně jako minulý rok, plumlovské varhany z kostela Nejsvětější Trojice postoupily jako vítězové krajského kola do celostátní soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO. Ve finále je 14 veřejných sbírek a každá získá finanční odměnu, která se odvíjí od počtu získaných hlasů. My se soutěže i tentokrát zúčastníme a budeme doufat, že se umístíme lépe než minulý rok, kdy jsme získali 4. místo.

K lepšímu umístění nám můžete pomoci Vy! Prosíme, hlasujte pro plumlovské varhany na webových stránkách https://www.mamevybrano.cz/soutez-2-kolo.

Po kliknutí na obrázek plumlovských varhan se Vám objeví políčka pro vyplnění. Je nutné vyplnit i emailovou adresu a telefon, aby organizátoři ověřili, že 1 člověk poslal pouze 1 hlas. Hlasování se započítá až po potvrzení hlasování na Vaší emailové adrese, jinak hlas nebude započítán.

Ve finále by každá z veřejných sbírek měla obdržet finanční odměnu. Ačkoli jsme již získali částku 723 000 Kč, která je potřebná na opravu varhan, další finanční prostředky by se nám hodily. Kvůli velmi špatnému stavu varhan je možné, že se částka za opravu navýší o vícepráce, se kterými se na začátku opravy nepočítalo. Pokud by bylo vše tak, jak zněla dohoda na začátku opravy, stále nás ještě čeká zhotovení dřevěného schodku pod hrací stůl na kůru kostela.

Hlasování 2. kola soutěže probíhá od 15. 6. do 31. 8. 2023. Prosíme, pošlete Váš hlas plumlovským varhanám a pomozte nám šířit tuto soutěž Vašim přátelům i přes Facebook, Instagram nebo WhatsApp. Děkujeme!

Autor: Tereza Bradáčová

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov

Oznamujeme našim odběratelům, že z důvodu údržbových a servisních prací na vodovodní přípojce v ul. Balkán u č.p. 351, bude v pátek 2.6.2023 krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v ul. Balkán a v lokalitě Za klášterem a to v době od 11:00 do 13:00 hodin. Po výměně navrtávacího pasu vodovodní přípojky bude obnovena dodávka pitné vody v zájmové lokalitě v plném rozsahu. Při odkalení může dojít ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné
vody zákalem.

Za vzniklé komplikace se vám velice omlouváme.

OZNÁMENÍ
VAK svazku obcí Plumlov -Vícov
Vzhledem k začínajícímu teplému a suchému období žádáme naše odběratele o maximální hospodaření s pitnou vodou !
Upozorňujeme rovněž naše odběratele, že všechny nadlimitní odběry pitné vody je nutné předem konzultovat a odsouhlasit s odpovědným zástupcem provozovatele !