Vážení spoluobčané,
od  tohoto týdne bude probíhat příprava pro pokládku živic a následná pokládka na místní komunikací v obci Hamry jedná se o Síčku a Splávek, tyto ulice budou opatřeny dopravním značením Zákaz vjezdu.

Prosíme občany, aby zde omezili průjezd s osobním vozidly a přeparkovali si mimo tyto ulice.

Bude zde probíhat odebíraní rýhy mínus 5cm a následné vzdání všech poklopů kanalizačních a vodovodní o 5cm nad stávající niveletu vozovky. Těmito pracemi zde vzniknou schodky mezi stávající vozovkou a hrboly o poklopů. Po provedení těchto prací bude pak probíhat pokládka živičných vrstev, a to ve dvou fázích. V první se doplní výkop a následně celoplošně celá komunikace. Tyto práce nelze provést v jedno dni. 

Celkově práce budou trvat cca 14dnů.

Gabriela Jančíková
starostka města Plumlov

Blíží se termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2022/2023 zasíláme Vám k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které máme v plánu realizovat k celostátním změnám od 10. 12. 2022. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které jsme obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2022 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Vaši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na našich webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220815-navrhy-zmen-jizdin-radu-od-10-12-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.