Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Plumlově je otevřen od měsíce března 2023 každou sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

 Adresa:

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace
Cvrčelka 631
798 03 Plumlov

  Zobrazit na mapě

Komunitní kompostárna

Kompostárna v areálu ZD je otevřena od měsíce března 2023 každou sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Adresa:

Komunitní kompostárna v areálu ZD
Boskovická
798 03 Plumlov

  Zobrazit na mapě

Informace pro občany: je umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) kontejnerů na plasty.