Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Plumlově je otevřen každou sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Adresa:
Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace
Cvrčelka 631
798 03 Plumlov


Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna v areálu ZD Plumlov je otevřena každé pondělí, středu a pátek v době od 15.00 do 18.00 a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Adresa:
Komunitní kompostárna v areálu ZD
Boskovická
798 03 Plumlov

Informace pro občany: je umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) kontejnerů na plasty.


Termíny svozu komunálního odpadu

Plumlov termíny svozů 2023.pdf f1252

pdfPlumlov - termíny - svozů - 2023.pdf100.01 KB