Z důvodu výcvikové činnosti Armády ČR bude uzavřena komunikace II/377 mezi obcemi Žárovice a Drahany ve čtvrtek 1.6.2023 v době od 8.00 do 18.00 hodin. Objízdná trasa je vedena přes Vícov a Protivanov.


SBĚRNÝ DVŮR, KOMPOSTÁRNA

Sběrný dvůr v Plumlově je otevřen každou sobotu v čase od 8.00 do 12.00 hodin.
Komunitní kompostárna v areálu ZD Plumlov je otevřena každé pondělí, středu a pátek v době od 15.00 do 18.00 a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin..

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2023