SBĚRNÝ DVŮR, KOMPOSTÁRNA

Sběrný dvůr v Plumlově bude od března 2024 otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Komunitní kompostárna v areálu ZD Plumlov bude od měsíce května 2024 otevřena každé pondělí, středu a pátek v době od 15.00 do 18.00 hodin a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2024