Záměry města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2023 07.12.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 759/20 a směny pozemku p.č. 759/7, oba v k.ú. Hamry
Admin
21.11.2023 07.12.2023 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Soběsuky u Plumlova
Admin