Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.03.2023 30.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh závěrečného účtu za rok 2022
Admin
02.03.2023 30.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
20.12.2022 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
20.12.2022 31.03.2023 Nařízení Státní veterinární správy – omezení chovu drůbeže
Admin
05.12.2022 02.05.2023 VAK svazku obci Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2023
Admin
30.05.2022 03.07.2023 Závěrečný účet Mikroregionu Plumlovsko za rok 2021 - schváleno 26.5.2022
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
27.04.2022 01.07.2023 Schválený Závěrečný účet - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2021
Admin
27.04.2022 02.01.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2023-2025
Admin
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin