Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Olomoucký kraj – daň z nemovitých věcí – 2023
Admin
31.03.2023 02.05.2023 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Admin
29.03.2023 14.04.2023 Veřejná vyhláška - Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením (ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry-III.etapa)
Admin
28.03.2023 18.04.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p. 1224/32 a 1224/33 v k.ú. Plumlov
Admin
28.03.2023 18.04.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p. 1224/38 a 1224/39 v k.ú. Plumlov
Admin
02.03.2023 30.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh závěrečného účtu za rok 2022
Admin
02.03.2023 30.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
Admin
28.02.2023 16.03.2023 Výroční zpráva – informace - 2022
Admin
24.02.2023 11.03.2023 Ohrožené prostory – VVP Březina – březen 2023
Admin
14.02.2023 16.03.2023 Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019-06/2023)
Admin
07.02.2023 03.03.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – elektronická dražba pozemků p.č. 1224/32, 1224/33, 1224/38 a 1224/39, vše v k.ú. Plumlov
Admin
20.01.2023 16.02.2023 Veřejná výzva – účetní, správce rozpočtu
Admin
20.12.2022 31.03.2023 Nařízení Státní veterinární správy – omezení chovu drůbeže
Admin
15.12.2022 02.01.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.5/2022
Admin
05.12.2022 31.03.2023 VAK svazku obci Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2023
Admin
28.11.2022 19.12.2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2023
Admin
28.11.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2022
Admin
23.11.2022 08.12.2022 Státní pozemkový úřad – rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov
Admin
22.11.2022 16.12.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/38 a 1224/39, oba v k.ú. Plumlov
Admin
22.11.2022 16.12.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyhlášení elektronické aukce – pozemky p.č. 1224/32 a 1224/33, oba v k.ú. Plumlov
Admin
20.10.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.3/2022
Admin
10.10.2022 26.10.2022 Olomoucký kraj - veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Admin
22.09.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.2/2022
Admin
16.08.2022 31.12.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.1/2022
Admin
28.07.2022 16.09.2022 Magistrát Města Prostějova – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – omezení nakládání s povrchovými vodami
Admin
01.07.2022 12.08.2022 Krajský úřad Olomouckého kraje-veřejná vyhláška-Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Admin
01.07.2022 02.01.2023 Krajský úřad Olomouckého kraje – oznámení o uložení zdravotnické dokumentace – MUDr. Z.Krychtálek
Admin
14.06.2022 30.06.2022 Státní pozemkový úřad – rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov - zrušení rozhodnutí SPU 336598/2021 ze dne 9.11.2021
Admin
27.04.2022 31.03.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2023-2025
Admin
27.04.2022 02.01.2023 Schválený rozpočet VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na rok 2022
Admin
27.04.2022 13.05.2022 Usnesení z Valné hromady VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov - 20.4.2022
Admin
21.04.2022 30.05.2022 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Olomoucký kraj - vyměření daně z nemovitých věcí – 2022
Admin
20.04.2022 30.05.2022 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2021
Admin
31.03.2022 21.04.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky  2023-2025
Admin
31.03.2022 21.04.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh Závěrečného účtu za rok 2021
Admin
10.03.2022 28.03.2022 Územní plán Plumlov – 2022
Admin
10.03.2022 28.03.2022 Zrušení Regulačního plánu Plumlov Na Balkáně
Admin
10.03.2022 28.03.2022 Zrušení Regulačního plánu Plumlov U Boží muky
Admin
10.03.2022 28.03.2022 Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – oznámení o uložení písemnosti
Admin
01.03.2022 17.03.2022 Magistrát Města Prostějova-odbor životního prostředí--veřejná vyhláška-rozhodnutí-prodloužení platnosti stavebního povolení-Hloučela, Hamry-posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů
Admin
01.03.2022 24.03.2022 Okresní soud v Prostějově-veřejná vyhláška-usnesení-L.Kratochvíl
Admin
28.02.2022 17.03.2022 Výroční zpráva – informace - 2021
Admin
23.02.2022 28.02.2022 Porovnání kalkulace výpočtu a skutečnosti cen vodného a stočného v roce 2021
Admin
31.01.2022 16.02.2022 Ministerstvo zemědělství ČR – veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
Admin
18.01.2022 01.04.2022 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Sička, Hamry
Admin
18.01.2022 03.02.2022 Veřejná vyhláška – Magistrát Města Prostějova – rozhodnutí – Kanalizační řád Města Plumlov - dodatek č.1 – kanalizace Běliska
Admin
12.01.2022 28.01.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č.4
Admin
10.01.2022 25.01.2022 Odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Prostějov čj. SPU 336598/2021 ze dne 09.11.2021 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plumlov.
Admin
04.01.2022 02.01.2023 Vodovod Pomoraví, svazek obcí – schválený rozpočet na rok 2022
Admin
03.01.2022 19.01.2022 Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – veřejná vyhláška – oznámení – zahájení řízení o prodloužení platnosti  - Hloučela, Hamry-posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů
Admin
17.12.2021 03.01.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.5/2021
Admin
14.12.2021 30.12.2021 Veřejná vyhláška - Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí  - Oznámení o zahájení řízení  - kanalizační řád- kanalizace-Běliska-Plumlov
Admin
06.12.2021 21.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vodovodu Pomoraví,  svazku obcí na roky 2023-2024
Admin
03.12.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2022
Admin
26.11.2021 17.12.2021 Mikroregion Plumlovsko – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025
Admin
26.11.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2022
Admin
24.11.2021 30.04.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2022
Admin
24.11.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2021
Admin
16.11.2021 02.12.2021 Státní pozemkový úřad – rozhodnutí - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Plumlov
Admin
21.10.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.3/2021
Admin
14.10.2021 23.11.2021 Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějov – oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Admin
29.09.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov-rozpočtové opatření č.2/2021
Admin
10.09.2021 27.09.2021 Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov
Admin
27.08.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov-rozpočtové opatření č.1/2021
Admin
18.08.2021 01.09.2021 Veřejná vyhláška – Krajská hygienická stanice – VN Plumlov – dočasný zákaz koupání
Admin
09.07.2021 10.08.2021 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov – oznámení o vystavení aktualizovaného návrhu
Admin
04.06.2021 08.07.2021 Sdělení o úpravě textu veřejné vyhlášky – Magistrát Města Prostějova – Oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Admin
28.05.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějov – oznámení řízení o Územním plánu Plumlov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Admin
28.05.2021 08.07.2021 Veřejné vyhlášky - Magistrát města Prostějova-Oznámení o řízení o rušení Regulačního plánu "Plumlov na Balkáně" a Změny č. 1 Regulačního plánu "Plumlov na Balkáně"
Admin
28.05.2021 08.07.2021 Veřejné vyhlášky - Magistrát města Prostějova-Oznámení o řízení o rušení Regulačního plánu Plumlov U Boží muky
Admin
27.05.2021 11.06.2021 Řád veřejného pohřebiště - Plumlov
Admin
26.05.2021 11.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí  za rok 2020
Admin
25.05.2021 10.06.2021 Řád veřejného pohřebiště - Plumlov
Admin
13.05.2021 31.05.2021 Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Plumlovská přehrada – Plumlov a Mostkovice
Admin
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Olomoucký kraj – daň z nemovitých věcí – 2021
Admin
16.04.2021 31.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin
16.04.2021 01.07.2022 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený Závěrečný účet za rok 2020
Admin
16.04.2021 31.12.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený rozpočet na rok 2021
Admin
08.04.2021 30.04.2021 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Plumlovsko za rok 2020
Admin
07.04.2021 12.05.2021 Veřejná vyhláška – Finanční úřad v Prostějově - daň z nemovitých věcí – 2021
Admin
31.03.2021 03.05.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – křižovatka u Bidelce (6.4.2021-2.5.2021)
Admin
25.03.2021 12.04.2021 Návrh Závěrečného účtu VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2020
Admin
25.03.2021 12.04.2021 Návrh rozpočtu VAKu svazku obcí Plumlov-Vícov na rok 2021 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024
Admin
11.03.2021 29.03.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzva – vlastníci - nedostatečně identifikované pozemky
Admin
11.03.2021 29.03.2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-úprava provozu na pozemních komunikacích na Plumlovské přehradě v Mostkovicích a Plumlově
Admin
26.02.2021 16.03.2021 Výroční zpráva – informace - 2020
Admin
19.02.2021 29.03.2021 Informace ke sčítání osob, bytů a domů -2021
Admin
09.02.2021 25.02.2021 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Oznámení o návrhu na zrušení přírodní památky Pavlečkova skála
Admin
09.02.2021 25.02.2021 Záměr pronájmu pozemku p.č. 431/2 v k.ú. Plumlov a staveb na něm postavených – pláž U Valáška
Admin
04.02.2021 22.02.2021 Veřejná vyhláška-Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí – Rozhodnutí-stavební povolení. ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry -III.etapa
Admin
22.12.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – rozpočtové opatření č.4/2020
Admin
18.12.2020 04.01.2021 Magistrát Města Prostějova – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních komunikacích v okolí Plumlovské přehrady v Mostkovicích a Plumlově
Admin
04.12.2020 21.12.2020 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2021
Admin
27.11.2020 31.12.2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2021
Admin
26.11.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.3/2020
Admin
26.11.2020 15.04.2021 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Admin
23.11.2020 09.12.2020 Veřejná vyhláška – opatření veřejné povahy . aktualizace stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Hloučela – Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Admin
19.11.2020 07.12.2020 Veřejná vyhláška – oznámení zahájení řízení – ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa – Magistrát Města Prostějova, odbor životního prostředí
Admin
27.10.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.2/2020
Admin
12.10.2020 29.10.2020 Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška – 1.aktualizace stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela
Admin
13.08.2020 31.12.2020 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov - rozpočtové opatření č.1/2020
Admin
29.07.2020 13.08.2020 Ohrožené prostory - VVP Březina - srpen 2020
Admin
22.05.2020 15.04.2021 Závěrečný účet za rok 2019 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
22.05.2020 15.04.2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2021-2023
Admin
21.05.2020 31.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2020 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
25.04.2019 04.01.2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 - VAK svazku obcí Plumlov-Vícov
Admin
11.11.2008 26.11.2008 Veřejná vyhláška - Město Prostějov - V. Slezáková, Plumlov
Admin