Z důvodu výcvikové činnosti Armády ČR bude ve čtvrtek 22.2.2024 uzavřena komunikace II/377 mezi obcemi Žárovice a Drahany v době od 8.00 do 22.00 hodin. Objízdná trasa je vedena přes obce Vícov a Protivanov.


SBĚRNÝ DVŮR, KOMPOSTÁRNA

Sběrný dvůr v Plumlově bude otevřen v sobotu 17.2.2024, v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Od března 2024 bude sběrný dvůr v Plumlově otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Komunitní kompostárna v areálu ZD Plumlov je v měsících prosinec 2023 a leden+únor 2024 uzavřena.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2024