profilovka G 72541

Milí spoluobčané,

předně doufám, že si všichni užíváte krásné letní dny plné sluníčka a rozkvetlé přírody kolem nás, a pokusím se v následujících řádcích přidat ještě více důvodů k radosti v rychlém shrnutí toho, co dobrého se v Plumlově za poslední čtvrtletí událo a na co dalšího se můžeme těšit.

Všude kolem nás je spousta krásného barevného kvítí a tráva roste přímo před očima. Moc si vážím Vás všech, kteří pečujete o okolí svých domovů a nevadí Vám posekat obecní trávník, či vyplet obecní chodník pod Vašimi okny. Vždyť zkrášlením našich „předdomů“ neděláme radost jen sobě, ale také našim sousedům a kolemjdoucím. K dispozici je Vám naše místní kompostárna, na kterou se nám podařilo, s dotační podporou, zakoupit nový traktor, který je přes léto v neustálé permanenci.

Výuka v plumlovské škole letos skončila o týden dřív a místo žáků po škole pobíhají řemeslníci. Díky dotaci z MMR dojde k rekonstrukci dívčích záchodů včetně všech rozvodů, které jsou v některých místech ještě původní. Mám upřímnou radost a věřím, že nejen já, ale i všechna děvčata z plumlovské školy.

V nedávné době byla dokončena výstavba kanalizace v Hamrách a my v tuto chvíli čekáme na kolaudační souhlas, aby mohlo dojít k napojení jednotlivých objektů. U některých nemovitostí jsme se na žádost majitelů během výstavby odchýlili od projektu, a proto jsme museli absolvovat změnu stavby před dokončením. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na mnoho a mnoho let, jsem ráda, že jsme mohli vyhovět prakticky všem a věřím, že v brzké době budeme mávat kolaudačním souhlasem a Vy se vesele napojovat. Na tomto místě bych si opět dovolila vyzvat všechny občany Plumlova, Soběsuk a Žárovic, kteří se na kanalizaci zatím nepřipojili, aby takto učinili.

V Žárovicích probíhá výstavba elektrické sítě, která je v režii společnosti E.GD a rekonstrukce veřejného osvětlení v hodnotě cca 4,5 milionů, kterou realizuje město Plumlov. Žárovice mají v zemi vodovod, kanalizaci, optickou síť a teď budou mít i elektrické kabely a veřejné osvětlení. Po výstavbě dojde k zapravení povrchů a já se moc těším, že vesnička bude jako ze škatulky. Na vyhodnocení dotace čeká silnice kolem kulturního domu. Budeme-li úspěšní, na jaře dojde k realizaci.

Podobná situace čeká v příštím či dalším roce i Soběsuky. Je v přípravě projekt optické sítě, ke kterému se město připojuje s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Velké investice by se měl dočkat i potok, který protéká středem obce a je v majetku Lesů ČR. Dle informací od vedení Lesů ČR je již zpracováván projekt a s rekonstrukcí je počítáno na jaře příštího roku. V budově bývalé školy došlo k výměně plastových oken v hodnotě cca 400 tisíc a opravě cesty na návsi.

Průběžně opravujeme cesty v Plumlově a architekt zpracovává studii na rekonstrukci Lesnické ulice. Zde je třeba řešit parkování, zeleň i chodníky. Na stavební povolení čeká projekt rekonstrukce Hýblovy ulice a na vyhodnocení dotace projekt chodníku podél hlavní silnice od „Kišků“ ke škole. Ve výrobě je i projekt rekonstrukce hřbitova.
V průběhu léta bude vypsán dotační titul na rekonstrukci vodovodní sítě, o který bychom se rádi ucházeli.

Stále hledáme vhodný dotační titul na rekonstrukci budovy MŠ Na Stráži. Již schválené stavební povolení zahrnuje i výstavbu šaten pro víceúčelové hřiště za školou. Projekt počítá s rekonstrukcí za cca 42 mil. korun, do které by se město bez dotační podpory nemohlo pustit. Zatím se žádný vhodný a finančně dostatečný dotační titul neobjevil. I zde však věřím na zázrak… Pozice starostky mě stále učí trpělivosti... Jsou dny a roky, které nám kladou otázky a dny a roky, které nám dávají odpovědi. Nemůžeme uspěchat východ slunce ani úplněk... Všechno má svůj čas.

Na svoji chvíli čeká již téměř 400 let i plumlovský zámek… a možná, že se dočkal. I přes všechny obavy jsme podali žádost o podporu z dotačního titulu určeného národním kulturním památkám na opravu fasády zámku. Budeme-li úspěšní, získáme 80 mil. z rozpočtovaných cca 110 milionů a v průběhu dalších asi pěti let bychom postupně pracovali na opravě vnitřní fasády. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Odvaha není, že se nebojíš, odvaha je jít do toho i když se bojíš.“ Myslím, že zde mohu prohlásit za všechny plumlovské zastupitele, že jsme si vědomi naší odvahy.
Povýšení plumlovského zámku na národní kulturní památku oslavíme společně koncertem houslového virtuosa Jaroslava Svěceného 9.9.2023 v sále zámku.

Během léta dojde k opravě malých památek - sochy v parku na náměstí a kříže za Ohrozimskou ulicí, na které se nám podařilo získat dotace. Dále chceme zrealizovat drobnější výsadbu zeleně.

Každoročně nám léto do Plumlova přiláká větší počet turistů a aut. Tlačíme pořadatele jednotlivých akcí do řádné organizace parkování. Při větších akcích je využíváno pole za rybníkem v Soběsukách a pochopitelně veřejná parkoviště na náměstí, ale ne každý je toto schopen pochopit. Já na tomto místě děkuji plumlovské policii za spolupráci a věřím, že i ten nápor letošního léta společně zvládneme.

Vás, milí občané, prosím o trpělivost a shovívavost při parkování na městských pozemcích. Téměř každý z nás ten městský pozemek nějak využíváme a musíme se, pokud možno v dobrém, porovnat.

Na posledním předprázdninovém zastupitelstvu jsme schvalovali vyhlášku o nočním klidu a nebylo všem v plném rozsahu vyhověno. Osobně jsem s pořadateli jednotlivých akcí jejich požadavky diskutovala a myslím, že jsme našli kompromis a výjimky, v rámci možností, osekali.

Drazí sousedé,
je tady krásné léto a s ním čas prázdnin a dovolených. Vychutnávejte si každý den, protože to, co probíhá právě teď, se už nebude opakovat. Stejné vody se člověk nikdy nedotkne dvakrát. Tok, který právě protekl, už nikdy nepoteče znovu. Pojďme si naplno užívat krásných dní. Naše mysl je nádoba, kterou můžeme naplnit dobrými nebo špatnými myšlenkami…Záleží na nás, co si vybereme.

Při nějakém jednání o přeshraniční spolupráci jsem se setkala s jedním polským starostou, který měl na vizitce napsáno „Buďme k sobě milí, jsme tu jenom chvíli“. Velice mě to zaujalo a ptala jsem se jej, proč to má na vizitce a on mi vysvětlil, že svoji vizitku dá každému, kdo za ním přijde, pokud možno ještě dřív, než dotyčný promluví. Zabírá to, protože ruku na srdce, jiný pohled na věc má člověk ve vzteku a jiný s klidnou myslí. Moc dobře to znám.

Závěrem snad už jen jedna pozitivní věta, kterou jsem vypůjčila z moudré knihy o životě…“Až potkáš člověka, který ztratil úsměv na tváři, věnuj mu ten svůj“ 😊

 

Vaše starostka
Gabriela Jančíková