Záměr darovat pozemky - komunikace III/37751 - Ohrozim-Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  20.7. 2009

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

darování pozemků:

p.č. 1573/5 – ostatní plocha o velikosti 8 m2 v k.ú. Plumlov,

p.č. 1573/7 – ostatní plocha o velikosti 34 m2 v k.ú. Plumlov,

p.č. 1573/11 – ostatní plocha o velikosti 10 m2 v k.ú. Plumlov

Olomouckému kraji tj. pozemků zastavěných tělesem komunikace III/37751 Ohrozim - Plumlov.

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 20.7. 2009

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.07.2009

Sejmuto: 05.08.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin