img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

olomouc kraj logo 777fb

Projekt:

„Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování
a rozšíření zázemí pro cykloturisty“

ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2020

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji II“ na realizaci projektu: „Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování a rozšíření zázemí pro cykloturisty“.
Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu faktury za provedené stavební práce – vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Bylo položeno 321 metrů vodovodní přípojky a 307 metrů přípojky splaškové kanalizace, použito bylo potrubí DN 90.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou ve výši 500.000,- Kč částí faktury dodavatelské firmy.

  pdfZávěrečná zpráva - ATC-2020.pdf74.36 KB


ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2021

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: ATC ŽRALOK Plumlov – připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád – 3.etapa“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na částečnou úhradu faktury za dodávku technologie – osazení čerpadel do čerpacích šachet splaškové kanalizace na kanalizační přípojce pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou „zbývající části“ faktury č. 202100221 výše uvedené společnosti.
Další část vlastních prostředků investora byla použita na částečnou úhradu faktury č. 2001042 firmy JIM Dynamic Project s.r.o. Plumlov (zhotovitele stavební části – realizaci výkopů + uložení vodovodního a kanalizačního potrubí).

 

pdfZávěrečná zpráva - ATC-2021.pdf121.24 KB